publicerad: 2021  
uppdragsforskning uppdrags­forskningen
upp·drags|­forsk·ning·en
substantiv
upp`dragsforskning
forskning som ut­förs på upp­drag av person eller organisation utan­för universitet eller hög­skola ofta i annat än direkt vetenskapligt syfte
belagt sedan 1960-talet