publicerad: 2021  
uppdragstagare uppdrags­tagaren, plural uppdrags­tagare, bestämd plural uppdragstagarna
upp·drags|­tag·ar·en
substantiv
upp`dragstagare
person som har åtagit sig ett upp­drag
belagt sedan 1886