publicerad: 2021  
uppdriven uppdrivet uppdrivna
upp|­driv·en
adjektiv
upp`driven
vars intensitet har ökats
arbetet ut­fördes i ett högt upp­drivet tempo
äv. mer abstrakt
ha upp­drivna förväntningar; en högt upp­driven känslighet för nyanser
belagt sedan 1787