publicerad: 2021  
uppvisa uppvisade uppvisat
verb
upp`visa
1 ofta lös förbindelse, jfr visa göra (något) synligt särsk. för inspektion eller dylikt men äv. all­männare (äv. med av­seende på person)
någon uppvisar något/sats (för någon)
någon uppvisar något (för någon)
någon uppvisar sats (för någon)
ID-kort ska upp­visas på an­modan
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska upvisa
2 äv. lös förbindelse, se visa ha som fram­trädande egenskap
någon uppvisar något
de två patienterna upp­visade samma symptom
belagt sedan 1788
uppvisauppvisande, uppvisning