publicerad: 2021  
valsa valsade valsat
verb
val`sa
1 ofta med partikelnut pressa mellan valsar el. mellan vals och fast under­lag
valsning; kallvalsa; varmvalsa
någon valsar (något) någon valsar (ut något)
valsa ut tunna skivor
belagt sedan 1703
2 ofta med partikel, sär­skiltförbi, runt dansa vals
någon valsar (förbi/runt) (någonstans)
någon valsar (förbi) (någonstans)
någon valsar (runt) (någonstans)
NN och hans fru valsade förbi
äv. all­männare röra sig snabbt med dansande, delvis okontrollerade rörelser
något valsar
muggen valsade i golvet; den hala tvålen valsade runt i vasken
äv. bildligt
ryktena om deras skils­mässa valsade runt i vecko­pressen
belagt sedan 1671
3 var­dagligt ljuga
någon valsar
belagt sedan 1916
valsavalsande