publicerad: 2021  
valutaunion valuta­unionen valuta­unioner
val·uta|­un·ion·en
substantiv
valu`taunion
långt­gående ekonomiskt sam­arbete som bygger på att flera länder har gemensam valuta
EMU, den europeiska valuta­unionen
belagt sedan 1976