publicerad: 2021  
vältra sig vältrade vältrat
verb
väl`tra sig
liggande röra sig av och an
vältra sig (någonstans) vältra sig (i något)
vältra sig i sängen
äv. bildligt ha över­flöd av något
vältra sig i pengar
belagt sedan 1526
vältra sigvältrande, vältring