publicerad: 2021  
återvälja återvalde återvalt, presens återväljer
verb
å`tervälja
på nytt välja för viss upp­gift el. funktion
återvälja någon
en riksdags­ledamot som hade åter­valts fem gånger
belagt sedan 1855
återväljaåterväljande, återval