publicerad: 2021  
återvändsgränd återvänds­gränden återvänds­gränder
åter·vänds|­gränd·en
substantiv
å`tervändsgränd
gränd med bara en (gemensam) in- och ut­fart
ofta bildligt i ut­tryck för stagnation el. ofruktbart till­stånd
deras förhållande hade råkat in i en återvänds­gränd
belagt sedan 1674