publicerad: 2021  
återvändsgata återvändsgatan återvändsgator
åter·vänds|­gat·an
substantiv
å`tervändsgata
gata som bara har en (gemensam) in- och ut­fart för motor­fordon
SYN. blindgata
hon måste backa ut från den trånga återvänds­gatan
belagt sedan 1668