publicerad: 2021  
återvändo ingen böjning, utrum
åter|­vändo
substantiv
å`tervändo
i vissa ut­tryck möjlighet att åter­vända konkret el. abstrakt; nästan en­bart i nekande samman­hang
hon måste våga språnget – det fanns ingen åter­vändo
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); böjnings­form av fornsvenska atirvända 'åter­gång'