publicerad: 2021  
åtgärda åtgärdade åtgärdat
verb
å`tgärda
göra (visst problem) till före­mål för åt­gärd
någon åtgärdar något
de fel­aktiga an­slutningarna åt­gärdades snabbt; vissa smärre brister i manuskriptet fanns men var lätta att åt­gärda
belagt sedan 1747
åtgärdaåtgärdande, åtgärd