publicerad: 2021  
åtgå åtgick åtgått åtgången åtgångna, presens åtgår
verb
å`tgå
vanligen lös förbindelse, se gå åt förbrukas
åtgå (för/till något/att+verb)
åtgå (för något)
åtgå (för att+verb)
åtgå (till något)
åtgå (till att+verb)
för tryckningen av val­sedlarna åt­gick flera hundra ton papper
belagt sedan 1623
åtgååtgång