publicerad: 2021  
åtgång åt­gången
åt|­gång·en
substantiv
å`tgång
förbrukning i försäljning, till­verkning etc.
(adj) åtgång (av/på något)
(adj) åtgång (av något)
(adj) åtgång (något)
med den nya metoden blir det en minskad åt­gång av rå­varor
strykande åt­gång mycket stor efter­fråganbiljetterna till rockgalan hade en strykande åt­gång
belagt sedan 1669