publicerad: 2021  
åtgärdbar åt­gärdbart åt­gärdbara
adjektiv
å`tgärdbar
som går att åtgärda
undan­röja åt­gärdbara problem
spec. även in­om medicin
sjukvårds­relaterade åt­gärdbara döds­orsaker; med åt­gärdbar dödlighet av­ses dödligheten i sjukdomar som hälso- och sjuk­vården kan på­verka förloppet av
belagt sedan 1981