publicerad: 2021  
ämbetsmannaregering ämbetsmanna­regeringen ämbetsmanna­regeringar
ämbets·manna|­reg·er·ing·en
substantiv
äm`betsmannaregering
regering som består av högre ämbets­män som inte har direkt kontakt med partipolitik eller folk­representation utan an­tas upp­träda opolitiskt, som en neutral, förvaltande myndighet; vanligen till­satt i kris­lägen; i praktiken vanligen konservativ
under större delen av första världs­kriget styrdes Sverige av en ämbetsmanna­regering
belagt sedan 1868