publicerad: 2021  
ärelystnad äre­lystnaden
äre|­lyst·nad·en
substantiv
ä`relystnad
det att vara ärelysten
han beskrivs som en begåvad men otålig herre med en omättlig äre­lystnad
belagt sedan 1732