publicerad: 2021  
ärelös äre­löst äre­lösa
äre|­lös
adjektiv
ä`relös
något ålderdomligt som saknar heder och ära
en äre­lös förrädare
belagt sedan förra hälften av 1400-talet (Östnordiska och latinska medeltidsordspråk); fornsvenska ärolös