publicerad: 2021  
ödslig ödsligt ödsliga
öd·slig
adjektiv
ö`dslig
som ger en känsla av över­givenhet på grund av brist på (konkreta el. abstrakta) trygga håll­punkter eller dylikt
landskapet var flackt och ödsligt; det kalla och ödsliga slottet med sina ekande hallar; det rådde en ödslig stillhet inne i skogen; hans till­varo blev allt ensammare och ödsligare
belagt sedan 1681; äldre ödlig; bildn. till 2öde!!