publicerad: 2021  
adstringerande ingen böjning
ad·string·er·ande
adjektiv
[-iŋge´-]
som åstad­kommer samman­dragning om läke­medel
mjölk­örtens blommor och blad är blod­stillande och adstringerande
belagt sedan 1706; till lat. adstrin´gere 'dra samman'; jfr ur­sprung till stringent