SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ak`tsam adjektiv ~t ~ma akt·samm·aresom handlar på ett sätt som är av­sett att und­vika att skada särsk. konkreta före­teelser admin.JFRcohyponymrädd 2cohyponymvarsamcohyponymvarlig han var all­tid extra aktsam med den fina servisenhon hade lärt sig att vara aktsam om böckervi måste vara aktsamma om vår planetäv. i fråga om mer abstrakt skadavara aktsam om sin hälsahon var inte aktsam med hans känsloraktsam (om/med ngt/ngn)sedan 1680till 2akt 2 och -sam