SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ak`tstycke substantiv ~t ~n akt|­styck·et(del av) dokument särsk. så­dant som kan an­vändas som belägg admin.jur.en käll­kritisk exercis med tyska aktstycken från 30-taletnu­mera ofta all­männare om skriftlig produkt av programmatiskt el. liknande slagAlmqvists märkliga aktstycke Svenska fattigdomens betydelseregerings­förklaringen är ett intressant aktstyckeett aktstycke (om ngn/ngt/SATS)sedan 1865