SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktuell´ adjektiv ~t aktu·ellsom (nöd­vändigtvis) till­drar sig upp­märksamhet vid det givna till­fället om person el. före­teelse admin.tid.en brännande aktuell frågahon är aktuell med en ny romanäv.som finns i med­vetandet vid det givna till­fället fysiken har jag inte aktuell längreäv. försvagatsom planeras för när­varande det är inte aktuellt att vid­ta några åt­gärderaktuell (för/med ngt), aktuell (som ngn)sedan 1871av fra. actuel med samma betydelse; till lat. ac´tus ’handling’; jfr 1akt