publicerad: 2021  
aktuell aktuellt aktuella
aktu·ell
adjektiv
aktuell´
som (nöd­vändigtvis) till­drar sig upp­märksamhet vid det givna till­fället om person el. före­teelse
aktuell (för/med något)
aktuell (för något)
aktuell (med något)
aktuell (som någon)
en brännande aktuell fråga; hon är aktuell med en ny roman
äv. som finns i med­vetandet vid det givna till­fället
fysiken har jag inte aktuell längre
äv. försvagat som planeras för när­varande
det är inte aktuellt att vid­ta några åt­gärder
belagt sedan 1871; av franska actuel med samma betydelse; till lat. ac´tus 'handling'; jfr ur­sprung till 1akt!!