publicerad: 2021  
arkivalier plural
ark·iv·ali·er
substantiv
arkiva`lier [-k-]
dokument som förvaras i arkiv
arkivalier (om någon/något)
arkivalier (om någon)
arkivalier (om något)
oersättliga arkivalier
belagt sedan 1845; av da. arkivalier eller tyska Archivalien; bildat till arkiv