publicerad: 2021  
diskriminera diskriminerade diskriminerat
verb
diskrimine´ra
1 ut­sätta för orättvis behandling på grund av till­hörighet till viss grupp t.ex. på basis av sexuell läggning, etnisk till­hörighet eller religion
könsdiskriminering; åldersdiskriminering
någon diskriminerar någon
sverige­finnar och samer är två nationella minoriteter som länge har diskriminerats i Sverige; människor med funktions­hinder kan diskrimineras på arbets­marknaden; äldre kan känna sig diskriminerade i sam­hället
belagt sedan 1948; av lat. discrimina´re 'av­skilja', till discri´men 'skillnad'
2 ge ut­slag för skillnader om test och dylikt
något diskriminerar (mellan några)
frågan ut­gick efter­som den inte diskriminerade mellan låg­presterande och hög­presterande elever
belagt sedan 1948
diskrimineradiskriminerande, diskriminering