publicerad: 2021  
efterbilda efterbildade efterbildat
verb
ef`terbilda
skapa efter direkt mönster av någon före­bild; särsk. i konstnärliga samman­hang
efterbilda något
efter­bilda en tavla; det är lättare att efter­bilda än att själv skapa något unikt
äv. om före­teelse ut­göra en kopia av
målningen efter­bildar ett berömt renässans­konst­verk
belagt sedan 1810; jfr tyska nachbilden med samma betydelse
efterbildaefterbildande, efterbildning