publicerad: 2021  
erodera eroderade eroderat
verb
erode´ra
ibland med partikel, sär­skiltbort, ner bryta ner genom erosion
något eroderar (bort/ner) (något)
något eroderar (bort) (något)
något eroderar (ner) (något)
toppen på berget hade eroderats bort; vågorna eroderar ständigt kusten
äv. brytas ner genom erosion
berget eroderade
belagt sedan 1890; av lat. ero´dere 'gnaga bort; fräta bort'
eroderaeroderande, erodering, erosion