SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fri`görelse substantiv ~n fri|­gör·els·enupp­hävande av på­tvingad sam­hörighet vanligen av ett till­stånd av under­kastelse; individuellt el. kollektivt pol.psykol.tid.vetenskapl.den koloniala frigörelsenkvinnans frigörelsetankens frigörelse från in­vanda mönsterspec. i fråga om personliga relationersexuell frigörelsehennes frigörelse från en strikt uppväxt­miljöfrigörelse av ngn/ngt (från ngn/ngt)sedan 1538