publicerad: 2021  
intermittent neutrum intermittent, bestämd form och plural intermittenta
inter·mitt·ent
adjektiv
intermitten´t
som verkar eller förlöper med åter­kommande av­brott
intermittent feber; en intermittent fyr
belagt sedan 1698; av lat. intermitt´ens, presens particip av intermitt´ere 'av­bryta; lämna ett mellan­rum'