publicerad: 2021  
kalendarisk kalendariskt kalendariska
kal·end·ar·isk
adjektiv
kalenda´risk
som ut­gör eller har att göra med kalendarium eller kalender
redo­visningen lämnas i kalendarisk ordnings­följd
belagt sedan 1825; se ur­sprung till kalendarium