SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ordningsvakt [å`rd-] substantiv ~en ~er ordn·ings|­vakt·enperson som (yrkesmässigt) över­vakar an­dra personers upp­förande på privat mark ofta i sam­band med större arrangemang admin.samh.yrk.JFRcohyponympolis 2cohyponymutkastare 1 en ordningsvakt i folk­parkenförordnande som ordningsvakt med polis­mans befogenhetäv. om en grupp av ordnings­vaktersedan 1881