publicerad: 2021  
valv valvet, plural valv, bestämd plural valven
valv·et
substantiv
1 (självbärande) övertäckande konstruktion med båg­formigt tvär­snitt som bildar (del av) tak över öppet rum eller dylikt
kryssvalv; portvalv
en kyrkobyggnad med höga valv
ofta med tanke på mot­svarande rum
källarvalv
det ekade i valven; en mysig restaurang i de gamla valven
äv. om starkt byggt, slutet förvarings­rum
bankvalv; kassavalv
dyr­griparna låg i säkert förvar i valvet
ofta bildligt, med ton­vikt på formen
fotvalv; himlavalvet
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Hov, Östergötland); runform hualf 'valv, gravkista', fornsvenska hvalf; besläktat med välva; jfr ur­sprung till valmad
2 större (genom­gångs)öppning i vägg ofta med båg­formig och bärande över­del
fönstervalv
de gjorde ett valv mellan köket och vardags­rummet
äv. om liknande fri­stående konstruktion
JFR valv 1
belagt sedan ca 1600
3 buktad fartygs­sida under akter­spegel på vissa äldre far­tyg och yachter
far­tyget stampade tungt med valvet högt i luften
belagt sedan 1765