publicerad: 2021  
problematisera problematiserade problematiserat
verb
problematise´ra
fram­ställa i form av (intellektuellt) problem genom att t.ex. diskutera för- och nack­delar med en viss lösning eller olika syn­sätt
problematisera något
problematisera under­visningen; i hem­tentan skulle studenterna problematisera tre centrala begrepp i kursen
någon gång äv. göra svårare
belagt sedan 1970
problematiseraproblematiserande, problematisering