SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BIAFTAL bi3~avta2l, äfv. ~20, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
jur. accessoriskt aftal (se d. o. 1). Caution benämnes pactum accessorium (Biaftal), emedan det utgör ett Aftal, angående stipulationerna i ett annat aftal. Snellman El.-kurs 3: 34 (1840). Biaftalen .. innehålla tillägg eller förändringar vid hufvudaftal, i afseende å omständigheter, som icke höra till sistnämnde aftals egentliga natur. Palmén Jur. handb. 37 (1859). De fleste civilister .. skilja de enskilda kontrakterna i två stora grupper, de sjelfständiga, principala, ”hufvudaftal”, .. och de accessoriska, ”biaftal”, som endast gå ut på att betrygga och gifva ökad säkerhet åt ett annat rättsförhållande och derföre ej kunna uppkomma utan detta. Till den senare gruppen hör borgenskontraktet. Agardh Om borgen 8 (1878, 1889). Sv.-fin. lagterm. (1883).
Spoiler title
Spoiler content