SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KLARINETT klar1inät4, r. l. m. ((†) n. Heinrich (1814, 1828)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet cla-. -net c. 1780 (: Clarinet blåsare)1798. -nett 1785 (: Clarinett Blåsaren) osv. -nette 1771 (: Clarinette-Blåsaren)1837)
Etymologi
[jfr d. klarinet, t. klarinette, av fr. clarinette l. (direkt) av it. clarinetto, dimin. till clarino (se KLARIN)]
mus.
1) benämning på ett rörformigt blåsinstrument av trä med tonhål (delvis med klaffar) o. med näbbformat munstycke, försett med rörblad som vid blåsningen bringas att vibrera. Militairiska Sorgmarcher för Clarinetter. SP 1792, nr 106, s. 4. Klarinetten uppfanns 1696 af I. Denner i Nürnberg. Boivie NordMMusik. 4 (1911). — jfr A-, ALT-, B-, BARYTON-, BAS-, C-, D-, E-, ESS-, F-, KRIGS-KLARINETT m. fl. — särsk. i överförd anv., om musiker som i en ensemble l. orkester trakterar klarinetten. Strindberg Fagerv. 84 (1902). Essén Bluff. 89 (1908).
2) i fråga om orgel, benämning på ett åtta fots rörvärk med klarinettartad ton. 2NF (1910). Hennerberg (o. Norlind) 1: 118 (1912). SvUppslB (1933).
Ssgr (till 1; i sht mus.): A: KLARINETT-ARTAD, p. adj. Klarinettartat instrument.
-BLÅSARE. (klarinett- 1771 osv. klarinetts- 18081930) Clarinette-Blåsaren vid Kongl. Lif-Gardet Johan Öhman. DA 1771, nr 19, s. 4. FoF 1914, s. 32.
-INSTRUMENT. blåsinstrument av klarinettartad typ. Norlind AMusH 18 (1920).
-KOMPOSITION. komposition för klarinett (ss. huvudinstrument). Valentin Musikh. 2: 116 (1901).
-KONSERT. konsert för klarinett. JournLTh. 1811, s. 1193. Euterpe 1: 10 (1823).
-MUNSTYCKE~020. Sätherberg Dikt. 2: 184 (1846, 1863). WoJ (1891).
-RÖR.
-SPEL.
-SPELARE. jfr -BLÅSARE. Weste FörslSAOB (1823). 14SovjetrBer. 228 (1929).
-SPELNING. SFS 1925, s. 572.
-VIRTUOS. FinBiogrHb. 406 (1896). Östergren (1930).
B (föga br.): KLARINETTS-BLÅSARE, se A.
Avledn.: KLARINETTIST, m. [jfr dan. o. t. klarinettist, it. clarinettista] klarinettblåsare, klarinettspelare. Weste FörslSAOB (1823). Norlind MusLex. 771 (1914). — jfr SOLO-KLARINETTIST.
Spoiler title
Spoiler content