SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1938  
KUPÉ kupe4 l. kɯ-, r. l. m. l. f., i bet. II äv. n.; best. -n l. -en, ss. n. -et; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. (i bet. II fortfarande vanl.) skrivet coupé)
Etymologi
[jfr t. o. eng. coupé; av fr. coupé (i bet. I ellips av carosse coupé, eg.: avskuren vagn), p. pf. av couper (se KUPERA)]
I. om (del av) åkdon.
1) (i sht förr) liten hel- (l. halv)täckt fyrhjulig vagn med plats för en l. (vanl.) två personer inuti vagnen; förr äv. om större vagn av liknande typ (med plats för fyra personer inuti vagnen); äv. om dylikt åkdon på medar; äv. om själva överredet. PT 1791, nr 66, s. 4. Bremer GVerld. 2: 3 (1860). 2NF 6: 423 (1906). Från Sandgatan brukade .. doktor Lars Fick komma åkande i sin lilla kupé. Bendz Piltr. 115 (1918). Kupén vilar på parkälkar. Berg SkansenVagnh. 8 (1926).
2) liten hel- (l. halv)täckt automobil (för två l. tre personer) med l. utan reservsäte i den bakre delen. 2NF 34: 386 (1922). Nerén BilB 1: 310 (1928).
3) järnv. (mindre) avdelning i järnvägsvagn, i sht avsedd för passagerare l. tåg- l. postpersonal; ngn gg allmännare, om hela vagnen. Första, andra, tredje klass kupé. Han fick en hel kupé för sig själv. ReglTjSJ 1858, s. 74. Hansson 2Dikt. 111 (1901). De nyare godsvagnarna äro .. försedda med en liten kupé för bromsare. 2UB 9: 235 (1905). Hvarje vagn innehöll fem kupéer, skilda från hvarandra genom en fast vägg utan genomgång. Janson CostaN 1: 231 (1910). Hellström Malmros 12 (1931). — jfr ANDRAKLASS-, BAGAGE-, BROMS-, DAM-, FÖRSTAKLASS-, HALV-, HEL-, HUND-, JÄRNVÄGS-, POST-, RÖK-, SOV-, TREDJEKLASS-KUPÉ.
II. fäktn. enkelt anfall utfört från den ena höga linjen till den andra, varvid klingan föres över spetsen av motståndarens klinga, spetsöverflyttning; jfr DEGAGEMANG 1. Ling 3: 693 (1820). Hellsten Florettf. 80 (1922).
Ssgr: (I 2) KUPÉ-BIL. DN(A) 1933, nr 9, s. 16.
(I, särsk. I 3) -DÖRR.
(I 3) -EXPEDITION. post. postexpedition i postkupé(er). BtRiksdP 1871, I. 1: nr 28, s. 19.
(I, särsk. I 3) -FÖNSTER.
(II) -HUGG. fäktn. Hellsten Sabelf. 79 (1923).
(I) -KAMRAT. särsk. till I 3: medpassagerare i järnvägskupé. Heidenstam Vallf. 202 (1888).
(I 1) -KORG. (†) överrede till kupé. NyttGam. 1795, s. 296.
(II) -RIPOST. fäktn. Balck Idr. 3: 457 (1888).
(I 1) -SLÄDE. (i sht förr) SD 1906, nr 354, s. 12. Berg SkansenVagnh. 8 (1926).
(I) -VAGN. särsk. (i sht förr) = KUPÉ I 1. En Coupee-Vagn, inuti klädd med grönt Kläde. DA 1771, nr 109, s. 4. SDS 1900, nr 41, s. 2.
Spoiler title