SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
LÖPNING 3pniŋ2, sbst.3, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[fsv. löpning, motsv. d. løbning]
vbalsbst. till LÖPA, v.1 — särsk.
1) i sht idrott. till LÖPA, v.1 I 1 o. 2: handling(en) att löpa l. att åka på skidor l. skridskor o. d.; ofta konkretare, om tävlan häri l. viss omgång i en dylik tävlan; jfr LOPP 1. Lind 1: 798 (1749). (Hästen) Beeswing startade i 64 löpningar och segrade i 51 af dem. TIdr. 1882, s. 20. I hoppande och i löpning var jag hans öfverman. Schück o. Lundahl Lb. 1: 46 (1901). Två finaler förekommo i Stadion, nämligen i femkamp samt löpning 100 meter. PT 1912, nr 155 A, s. 2. IdrIMar. 1935, s. 159. jfr AVELS-, BACK-, BUDKAVLE-, DISTANS-, FOT-, GALOPP-, HASTIGHETS-, HINDER-, HUNDRAMETERS-, HÄCK-, KAPP-, LÅNGDISTANS-, ORIENTERINGS-, SKID-, SKRIDSKO-, STAFETT-LÖPNING m. fl.
2) (†) till LÖPA, v.1 I 8: spring (för uträttande av ärenden o. d.). Jt[em] gaff jagh Pouel stadztien[er], han haffu[er] hafft altid stor löpni[n]gh dagh oc nath x {daler} ort[uger]. SthmSkotteb. 3: 194 (1521).
3) (mera tillf.) till LÖPA, v.1 I 8 f: förhållandet att stryka omkring i brunst l. hava sin brunsttid; äv.: parning, betäckning. Weste (1807). För en Suggas löpning. ArvskifteVäxjö 1834. Dalin (1853).
4) [efter t. lauf] mus. om tonföljd som spelas l. sjunges hastigt (o. ingår ss. prydnad i ett musikstycke); rulad; äv. abstraktare, särsk. med anslutning till LÖPA, v.1 II 1 d (med tanke på fingrarnas snabba rörelse). Miklin Marpurg Förord (1782). Organisten gör för många löpningar i psalmerna. Adlerbeth FörslSAOB (1798). Löpningen, äfven som Trillen, är bland Sångens alla prydnader den svåraste att utföra. Sånglära 17 (1814). Så må ni bereda er derpå att jag i hela timmar plågar er med djefvulska löpningar på min flöjt. Rydberg Frib. 344 (1857). En pianists löpningar. PT 1911, nr 158 A, s. 3.
Ssgr (till 1; idrott.): LÖPNINGS-HÄST. 2NF 21: 1352 (1915).
-PROPOSITION. de villkor under vilka en hästkapplöpning äger rum. Wrangel HbHästv. 1314 (1887). En häst säges vara diskvalificerad, då den vid en kapplöpning .. icke svarar mot den i programmet fastställda löpningspropositionen. 3NF 5: 994 (1926).
-RYTTARE. Tränare och löpningsryttare. RidskStrömsholm 321 (1918).
Spoiler title
Spoiler content