SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PATOIS pat1ωa4 (med kort a), äv. 302, r. l. m. (SvLitTidn. 1816, sp. 701 (: småstads patois), osv.) ((†) n. SvLitTidn. 1818, sp. 518, Geijer I. 1: 195 (1845)); best. (tillf.) patoisen pat1ωan4, äv. 302.
Etymologi
[av fr. patois; av ovisst urspr.]
dialekt, folkmål, landsmål; stundom: rotvälska, rådbråkat språk; numera nästan bl. om romansk dialekt l. om språkart för vilken ett romanskt språk ligger till grund. Språket (i Nordnorge kallar) .. man i städerna .. Bondesprog och .. betraktar (det) som ett blott patois. SvLitTidn. 1818, sp. 518. Vid den tid, då det italienska språket utvecklade sig från en patois till litteraturspråk. Schück Shaksp. 1: 386 (1916). Ymer 1918, s. 194. — jfr SMÅSTADS-PATOIS.
Ssg: PATOIS-LITTERATUR. (mera tillf.) litteratur på (romansk) dialekt. 2NF 24: 75 (1916).
Spoiler title
Spoiler content