SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PLAGIUM, n.; pl. plagia (Björnståhl Resa 1: 398 (1772)) l. plagier (Porthan BrCalonius 86 (1794), Hammarsköld SvVitt. 2: 178 (1819)).
Etymologi
[av lat. plagium, människorov. — Jfr PLAGIAT, PLAGIERA]
(†) plagiat. Biurman Brefst. 268 (1739). Saga, om den förvandlade Hjorten ..; Et oanständigt Plagium. SvMag. 1766, s. 838. Plagier från Racine, Corneille. Hammarsköld SvVitt. 2: 178 (1819). Pfeiffer (1837).
Spoiler title
Spoiler content