SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1958  
REV, sbst.3, r. l. f.; best. -en; pl. -ar (OxBr. 11: 707 (1637), BoupptVäxjö 1749) l. -er (TullbSthm 1543, BoupptSthm 1669, s. 1725, Bil.) l. -or (BoupptSthm 1676, s. 274 a, Bil., VDR) l. (vid räkneord) = (BoupptRArk. 1638, BoupptVäxjö 1736).
Ordformer
(ref (re(e)ff) 1543 (: reffwen, sg. best.), 15581749 (: refvar, pl.). räfuar, pl. 1659)
Etymologi
[fsv. ref (i ssgn löka ref (SthmTb. 2: 466 (1490: löcha r[e]ffu[er], pl.)); sannol. etymologiskt identiskt med REV, sbst.1; jfr sv. dial. rev, m., linda, blöja, nor. dial. reiv (oftast i pl. reivar), linda, isl. o. fnor. reifar, m. pl., linda, lindor, samt d. reve, med ett halmband o. d. sammanbundet knippe]
(†) benämning på en samling av (l. ett visst antal) föremål som äro hopbundna till en bunt l. ett knippe o. d. med ett band l. snöre (stundom gm att föremålen äro uppträdda på snöret); använt ss. måttbeteckning vid försäljning av vissa varor (i sht lök); jfr KNIPPA, sbst.1 1 (a). Löch 10 reffwer för en öre reffwen. TullbSthm 11/7 1543. Eenn reeff hästskoo. VadstÄTb. 18 (1578). Proviant .. 100 Räfuar Löök a 4 öre .. Sölf:r Mÿntt. HovförtärSthm 1659, s. 3. 11 Reefwor Pärlor. VDR 1690, s. 631. 9 Ref stål knappar. BoupptVäxjö 1736. 4 refvar förtente Stålknappar. Därs. 1749. — jfr LÖK-REV. — särsk. bildl., om alfabet; i ssgn RUNA-REV.
Ssgr (†): A: REV-LÖK. (rev- 1662. reve- 1558) [jfr d. reveløg] om lök som såldes i ”revar”. Reffuelöck 13 1/2 reff. HovförtärSthm 1558, s. 57. Därs. 15/6 1662 B.
B: REVE-LÖK, se A.
-TAL. antal ”revar”. HovförtärSthm 1561 A, s. 120.
Spoiler title
Spoiler content