SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2019  
VURM vur4m, i bet. 1, 2 r. l. m., i bet. 3 m. l. f. (ss. ig.); best. -en; pl. -ar (Wexionius Sinn. 3: G 1 a (1684: Sorge-Wurmar) osv.) l. -er (Linné Skr. 5: 99 (1732: prästwormer) osv.); förr äv. (i bet. 3) VURMER, m.//ig.
Ordformer
(vurm (w-) 1640 (: Vurmkraut) osv. vurmer (w-) 17381828. worm 17081741 (: Wormtågen))
Etymologi
[av t. wurm, av fht. wurm; motsv. got. waúrms, fsax. wurm (mlt. worm), feng. wyrm (eng. worm), alla med bet.: orm, mask; etymologiskt identiskt med ORM; med avs. på formen vurmer jfr SLARVER m. fl. — Jfr VURMA, VURMERI, VURMIG]
1) (†) mask l. larv (jfr ORM 7); särsk. om mask osv. som enl. ä. föreställning tagit sig in i huvudet på ngn o. orsakar galenskap o. d. (Kvinnorna) ropa mäd högt Liud, Jag troor at Karlen galn, / Wist haer i Hiernan hann Wurm, Maskar eller Maln. Lucidor (SVS) 120 (1673; uppl. 1997). At then Dehlen, hwarest Siälen har sitt regemente, .. nemligen Hufwudet, skal äfwen wara beswärad med Matkar och Wurmar, thet är nog undersamt. Lindestolpe Matk. 27 (1714). Fryxell Ber. 12: 137 (1843).
2) [utvecklat ur 1 med tanke på av mask orsakad galenskap l. mani] starkt tycke l. (överdrivet) stort intresse (för ngt) l. längtan (efter ngt), mani l. passion (jfr GRILL, sbst.2 e); särsk. i uttr. vurm för ngt; förr äv.: tokig idé l. bisarrt infall o. d.; jfr VURMERI. Dalin Arg. 1: 138 (1733, 1754). Cornetten hade fått en lustig vurm. Han hade slagit sig på att studera. Bremer FamH 67 (1831; uppl. 2000). Med sin vurm för musicalier och böcker behöfver han stora inkomster. Boëthius Levn. 147 (1866). De tyska damernas ännu allt jemt fortlefvande vurm att sy tapisserier. Samtiden 1871, s. 588. En vurm för egyptiska antikviteter och orientaliska seder. Kulturen 1994, s. 31. — jfr ANTIK-, BILDNINGS-, BLOMSTER-, BYGG-, DANS-, LÄS-, MUSIK-, ORDENS-, RES-, SAMLAR-, SAMLINGS-, SKRIV-, SORGE-, SPEL-, TEATER-VURM m. fl.
3) [utvecklat ur 1 l. i metonymisk anv. av 2] (numera mindre br.) vurmare; äv. om person med tokiga idéer, galenpanna. Achrelius Mor. C 3 a (c. 1690). At ofta största trätor drifwas / Om ting, som, kanske aldrig gifwas, / Mer än i wurmars hjerne-swall. Strand Tidsfördr. 1: 39 (1763). Annars var han en vurm af hästar. CFDahlgren 4: 263 (1831). Det kunde inte tusan komma ihåg alla kombinationer, man var ingen vurm som samlade visitkort heller. Essén KessGen. 36 (1915). OoB 1928, s. 307. — jfr ANTIK-, BLOMSTER-, BOK-, LÄS-, MUSIK-, ORDENS-, RES-, SAMLAR-, SPEL-VURM m. fl.
Ssgr (†): (1) VURM-KRAUT. [av l. efter t. wurmkraut] renfana; jfr orm-ört 1. OxBr. 11: 754 (1640).
(1, 2) -SKALLE. galenpanna; jfr skalle, sbst.3 4 c. En hop vurmskallar ifra för att få så kallade grundlagar. Crusenstolpe Mor. 4: 359 (1841). Ahlman o. Forsman (1885).
(1) -STUCKEN, p. adj. särsk. bildl.: förvirrad l. grubblande o. d., särsk. i överförd anv., om ngt sakligt; jfr sticka, v.1 I 5 b, o. orm-stucken 2, vurmig. At man tror thet han hafwer wurmstuckit hofwud. Bärande, i thet han förfechtar sina egna påfunder och griller, stora tanckar i sitt sinne af diup och hög lärdom och andras föracht. Swedberg Schibb. 117 (1716).
Avledn. (†): VURMAKTIG, adj. till 1, 2: galen l. manisk; äv.: förvirrad; äv. i överförd anv., om ngt sakligt. Swedberg Ordab. (1725). Den, som oupphörligt hänger i boken, blir blek, mager och wurmaktig. Linné Diet. 2: 238 (c. 1750). Denne ömkansvärda menniskan .. har .. fallit på åtskilliga vurmacktiga Speculationer. VDAkt. 1784, nr 324. Några år derefter .. började han blj vurmaktig, skydde Sällskaper, lät skiägget växa, sydde sielf sina Kläder och skor, samt blef den andra Sanctorius. Bæijer BeskrYstad 36 (1793). Dalin (1855).
Spoiler title
Spoiler content