SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stationera
stat·ion·­era [stat∫one´ra] verb ~de ~t förlägga
Finita former
stationerarpresens aktiv
stationeraspresens passiv
stationeradepreteritum aktiv
stationeradespreteritum passiv
stationeraimperativ aktiv
Infinita former
att stationerainfinitiv aktiv
att stationerasinfinitiv passiv
har/hade stationeratsupinum aktiv
har/hade stationeratssupinum passiv
Presens particip
stationerande
Perfekt particip
en stationerad + substantiv
ett stationerat + substantiv
den/det/de stationerade + substantiv
stationera om stationera om el. omstationera ngn/ngt
Infinita formeratt stationera ominfinitiv aktivPresens participomstationerandePerfekt participen omstationerad + substantivett omstationerat + substantivden/det/de omstationerade + substantiv