SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
improvisera
im·­pro·­vis·­era verb ~de ~t ut­föra el. åstad­komma utan för­beredelse; ​jfr improvisation
Finita former
improviserarpresens aktiv
improviseraspresens passiv
improviseradepreteritum aktiv
improviseradespreteritum passiv
improviseraimperativ aktiv
Infinita former
att improviserainfinitiv aktiv
att improviserasinfinitiv passiv
har/hade improviseratsupinum aktiv
har/hade improviseratssupinum passiv
Presens particip
improviserande
Perfekt particip
en improviserad + substantiv
ett improviserat + substantiv
den/det/de improviserade + substantiv