SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
prioritera
pri·­or·­it·­era verb ~de ~t ge för­steg el. för­tur åt; ​jfr prioritet
Finita former
prioriterarpresens aktiv
prioriteraspresens passiv
prioriteradepreteritum aktiv
prioriteradespreteritum passiv
prioriteraimperativ aktiv
Infinita former
att prioriterainfinitiv aktiv
att prioriterasinfinitiv passiv
har/hade prioriteratsupinum aktiv
har/hade prioriteratssupinum passiv
Presens particip
prioriterande
Perfekt particip
en prioriterad + substantiv
ett prioriterat + substantiv
den/det/de prioriterade + substantiv
prioritera bort prioritera bort el. (sällan) bortprioritera ngt
Infinita formeratt prioritera bortinfinitiv aktivPresens participbortprioriterandePerfekt participen bortprioriterad + substantivett bortprioriterat + substantivden/det/de bortprioriterade + substantiv
prioritera ner ge lägre prioritet: ​prioritera ner el. nedprioritera ngt
Infinita formeratt prioritera nerinfinitiv aktivPresens participnerprioriterandePerfekt participen nerprioriterad + substantivett nerprioriterat + substantivden/det/de nerprioriterade + substantiv
prioritera om prioritera om el. omprioritera ngt
Infinita formeratt prioritera ominfinitiv aktivPresens participomprioriterandePerfekt participen omprioriterad + substantivett omprioriterat + substantivden/det/de omprioriterade + substantiv