publicerad: 2021  
adressera sig adresserade adresserat
verb
adresse´ra sig
sär­skilt vända sig till någon, t.ex. under an­förande el. i brev
någon adresserar sig till någon
han tog sig friheten att adressera sig direkt till stats­rådet
belagt sedan 1658
adressera sigadresserande, adressering