publicerad: 2021  
adressera adresserade adresserat
verb
adresse´ra
1 förse med adress
någon adresserar något (till någon/något)
någon adresserar något (till någon)
någon adresserar något (till något)
brevet är inte adresserat till henne
äv. ut­vidgat rikta
talet verkade egentligen vara adresserat till en annan publik
belagt sedan 1657
2 sär­skilt rikta sig till någon, i sam­band med ett an­förande eller dylikt
någon adresserar någon
hon adresserade ofta brudens mor i sitt tal
belagt sedan 1779
3 ta itu med och försöka lösa
någon adresserar något
adressera ett problem
belagt åtm. sedan 1994
adresseraadresserande, adressering