publicerad: 2021  
adresslapp adress­lappen adress­lappar
adress|­lapp·en
substantiv
adress`lapp
lapp med adress­angivelse fäst vid transporterat före­mål
belagt sedan 1884