publicerad: 2021  
arbetsbi arbets­biet, plural arbets­bin, bestämd plural arbets­bina
arbets|­bi·et
substantiv
ar`betsbi
bi­hona som inte är fort­plantnings­duglig och som har spec. upp­gifter i bi­samhället, t.ex. försvar, vax­kaks­bygge, in­samling av föda och vård av drottning, larver och puppor
äv. bildligt om flitig människa
belagt sedan ca 1640