publicerad: 2021  
arbetsbok arbetsboken arbetsböcker
arbets|­bok·en
substantiv
ar`betsbok
1 historiskt in­tyg om arbets­förhet som en minder­årig arbets­tagare ska lämna till arbets­givare
belagt sedan 1761
2 bok för ut­kast eller övningar särsk. i skolan
till läro­boken hör ock­så en arbets­bok
belagt sedan 1958